Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Turizam » Djevojačka pećina

 
Djevojačka pećina iza sebe ima dugu tradiciju,  jedno je od najpopularnijih dovišta u ciklusu jurjevskih dova utorkom,  a koje hodočaste    bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine, pa i   Srednje Bosne.
Pećina je locirana u selu Brateljevići. Ulaz je smješten iznad desne obale rječice Bukovice, pritoke Drinjače, oko 30 metara visoko iznad doline. Pećina je oplemenjena imenom djevojačka. Mjesto u kojemu se ona nalazi je vjerovatno imenovano po braći, dakle muškarcima.


djevojacka_pecina 
Legenda kaže da je po vodu u pećinu otišla djevojka sa vretenom i ibrikom  u ruci, braća su čekala da se ona vrati ... ili ne vrati. Djevojka je zauvijek ostala u svojoj pećini, Zašto ? Pitanje koje,  čini se,  ne traga za odgovorom. Odgovor je možda, u dovi za njezinu dušu.
 
 
Gravure na stijeni u Djevojačkoj pećini izazivaju opravdano zanimanje arheologa i kulturnih historičara.Izvjesni elementi na ovim crtežima ukazuju na njihovu srednjovjekovnu provenijenciju. Između likovnih predodžbi moguće je jasnije izdvojiti tri tipa: konjanike, stojeće figure i životinje podobne jelenima.
  Posebno su zanimljivi lik žene i lik čovjeka koji se uslovno može nazvati „čovjek sa krilima". Pored crteža na nekim mjestima  nalazi se veći broj zapisa na arapskom jeziku iz Osmanskog perioda
  VKM „Dani Djevojačke pećine"
Manifestacija koja nudi priliku za okupljanje sa sadržajima koji mogu biti  poezija, muzika, slika i film,  istorija i svi drugi mediji ljudskog duha.

 

 dova_kod_djevojacke_pecine

 kulturna_manifestacija

Cilj manifestacije je dakle,  afirmisanje cjelokupne vjerske i kulturne baštine stvorene na ovom području sa simboličnom i plemenitom težnjom da se prezentuje tradicija i kultura ovog područja. Djevojačka pećina je s razlogom polazište u nastavljanju te tradicije, jer njen kodirani govor sadrži sve što su istraživanja potvrdila.
 
Dani Djevojačke pećine održavaju se tradicionalno zadnje sedmice u avgustu, budući da je centralna vjerska manifestacija-dova zadnje nedjelje u avgustu.
 
 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...