Get the Flash Player to see this rotator.
Home » JAVNI POZIV- za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), član  31. stav (1). i član 38. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2017.godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 104/16) Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,", utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu, V. broj:109/2017 od 27.01.2017. godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  o b j a v l j u j e :

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava  za „Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga," utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

 

 

I

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje pomoći za sufinansiranje zadrugara, zadruga i saveza po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,", utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu, V.broj:109/2017 od 27.01.2017.godine, iz sredstava-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga," utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:104/16), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, utvrđenog u razdjelu 32 - ekonomski kod 614200, u iznosu od 1.000.000,00 KM.

 

KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDJE.....

 

- 1.Obrazac za pomoc u zaposljavanju FMBZ 1

- 2.Obrazac za pomoc u zaposljavanju FMBZ 2-2

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...