Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Pomoćnici načelnika

ERVINA AVDIBEGOVIĆ,  pomoćnik načelnika Službe za društvene djelatnosti i opću upravu

Rođena 25. februara 1967. godine u Kladnju. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Kladnju. Studij političkih nauka završila u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka. Udata, majka dvoje djece.

Od 1994. godine radi u Odjeljenju odbrane, a 1996. godine prelazi u Općinu Kladanj kao profesionalno lice u Štabu civilne zaštite. 1998. godine je imenovana za Načenika Štaba, a 2004. godine za Pomoćnika Općinskog načelnika za civilnu zaštitu. Dužnost rukovodioca Službe za društvene djelatnosti i opću upravu preuzela je u januaru 2008. godine, a ujedno obavlja i dužnost menadžera Centra za pružanje usluga građanima. Aktivno je uključena u rad mnogih stručnih tijela, komisija i projekata bitnih za Općinu Kladanj.

 

 

 

SEVLETA MEZETOVIĆ, pomoćnik načelnika Službe za imovinsko pravne poslove i prostorno uređenje 

 

  

MELIHA KREKIĆ, pomoćnik načelnika stručne službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

DŽENAD SELIMBAŠIĆ, pomoćnik načelnika Službe  za finansije, poduzetništvo i LER

 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...