Get the Flash Player to see this rotator.
Home » javne_nabavke » Praćenje ugovora

2017

>   Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa uprave općine Kladanj

>   Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i jubileja općine Kladanj

>   Redovan servis za putničko vozilo Duster ambience

 

2016

  

>   Nabavke ugostiteljskih usluga za potrebe organa uprave Opcine Kladanj

>   Usluge priređivanja novogodisnjeg vatrometa za potrebe organa uprave opcine Kladanj

>  "Nabavka higijenskog materijala za potrebe organa uprave opcine Kladanj"

>  "Nabavka kontejnera, kanti i korpi za smeće za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 "Nabavka loz ulja za potrebe zagrijavanja zgrade organa uprave opcine Kladanj"

>  "Nabavka i isporuka bio mase (pelet) za zagrijavanje objekta Doma kulture u Kladnju"

>  "Dodatni radovi za sanaciju i adaptacijuobjekta "Pošta" u Kladnju

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kladanj za sezonu 2016-2017-LOT1 I LOT2"

Izrada tehničke dokumentacije  Glavnih projekta  za vodovodne sisteme u naseljenim  mjestima  Brateljevići. Crijevčići i Ravne, Općina Kladanj" 

> Izrada Glavnog projekta -rekonstrukcija mjesnog vodovoda "Stupari selo"

> Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda "Starička rijeka"

>Angažovanje građevinske mehanizacije na hitnim mjerama djelovanja uspostavljanja putne komunikacije Noćajevići  - Jelačići - Bašino brdo općina Kladanj

> Usluge dnevnog nadzora nad izvođenjem radova na reguiaciji rijeke Ujiče, općina Kladanj

> Obnova licence za Fortigate FG60D Firewall za potrebe organa uprave Općine Kladanj

> Radovi na sanaciji fasade i krova poslovno-stambenog objekta u ulici Kladanjske brigade br.7 u Kladnju

> Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj-naselje Gojakovići- Općina Kladanj

> Ljetno održavanje iokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Tuholj, MZ Brateljevići i MZ Starič-Općina Kladanj

> Izvođenje radova na regulaciji rijeke Ujiče, općina Kladanj

> Radovi na izgradnji spomen obilježja u naseljenim mjestima Krivajević- MZ Stupari i Prijevor-MZ-Starič, Općina Kladanj

> Radovi na sanaciji oštećenih dijelova korita rijeke Drinjace, opcina Kladanj

> Radovi na sanaciji, rekonsrukciji i adaptaciji objekata čitacnica u naseljenim mjestima Plahovići, Gojsalići i Tarevo Općina Kladanj

> Usluge obaveznogi kasko osiguranja motornih  voziia organa uprave općine  K ladanj

> Nabavka auto guma za potrebe organa uprave Općine Kladanj

> "Nabavka i instalacija ESET NOD 32 Endpoint Protektion Advanced (EEPA) licence za potrebe organa uprave Općine Kladanj

> LOT 1 "Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za putničko vozilo VW pasat 3c

> LOT 2 " Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za dva putnička vozila Škoda fabia 

" Usluge izrade štam panog reklam nog materijala i općinskih priznanja u svrhu obilježavanja značajnih jubileja općine Kladanj" 

" Angažovanje građevinskih mašina i mehanizacije za provođenje preventivnih mjera na području općine Kladanj"

" U sluge nadzora nad izvodenjem radova na sanaciji i adaptaciji objekta -Pošta- u Kladnju"

"Radovi na sanaciji, održavanju i izgradnji ulične rasvjete na području općine Kladanj"

>  "Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj"

>  "Nabavka kompjuterske opreme računara i multifunkcijskih uređaja za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

" Sanacija i adaptacija objekta -Pošta- u Kiadnju"

„Pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa uprave općine Kladanj u svrhu obilježavanja Dana Općine Kladanj"

„Usluge obaveznog osiguranja dva vatrogasna vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj"

„Nabavka trajne iicence CAD programa za potrebe Službe za geodetske, imovinsko pravne poslove i prostorno uređenje općine Kiadanj"

„Rekonstrukcja i asfaltiranje lokalnih puteva i ulica na području općine Kladanj"

„Nabavka kontejnera za potrebe organa uprave općine Kladanj"

„Nabavka tonera za potrebe organa uprava Općine Kladanj"

Sukcesivna nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i  jubileja Općine Kladanj"

„Sanacija i rekonstrukcija pristupnog puta u dužini 350 metara i izgradnja ulične rasvjeteza romske porodice u naselju Vitalj na teritoriji općine Kladanj” 

„Nabavka materijala za unutrašnje održavanje zgrade i prostorija organa uprave Općine Kladanj”

„Dodatni radovi na izgradnji mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo - Općina Kladanj”

„Izgradnja vodovoda Zlača III faza -(glavni rezervoar 200 m3 Bašino brdo)”

„Usluge izrade Studija za rekonstrukciju vodovodnog sistema i glavnih projekata u naseljenim mjestima Prijancvići, Krivajevići, Rujići, Piahovići i Buševo-Općina Kladanj"

„Usluge izrade Studija, Idejnih i glavnih projekata za za prikupljanje i tretman otpadnih voda u naseljnim mjestima Mjesnih zajednica Kladanj i Stupari, Općina Kladanj”

„Usluge izrade Studija i glavnih projekata za regulaciju i uređenje korita rijeka Drinjače, Osice, Suhe, Zatoče, Gosteije, Općina Kladanj”

 

 

 2015

„Usluge priređivanja novogodišnjeg vatrometa za potrebe organa uprave općine Kladanj”

„Pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa uprave općine Kladanj"

„Nabavka goriva i maziva za potrebe organa uprave općine Kladanj"

  „Usluge izrade glavnog projekta za sanaciju klizišta i rekonstrukciju lokaine ceste u Mjesnoj zajednici Tuholj (dionica puta: Veliki most -Tuholj raskršće) u dužini 1,5 km ceste i Mjesnoj zajednici Tarevo (dionica puta: Čitluk -Tarevo) u dužini 700 m ceste"

„Isporuka i ugradnja konstrukcija za zaštitu stabala drveća sa dodatkom za lijepljenje oglasa"

"Usluge LOT 1 - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ tarevo, MZ Turalići i dio MZ Kladanj-Općina Kladanj za sezonu 2015-2016" 

" Usluge LOT 2 - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanihputeva na području MZ Kladanj, MZ Brateljevići, MZ Starič i MZ Tuholj - Općina Kladanj za sezonu 2015-2016" 

> "Nabavka kompjuterske opreme-racunara, eksternih hard diskova i MFC uredaja za potrebe organa uprave Opcine Kladanj" 

"Sanacija AB pločastog mosta i AB propusta u naselju Brlošci-Općina Kladanj"

"Nabavka lož ulja za potrebe zagrijavanja zgrade organa uprave općine Kladanj"

> „Usluge farbanja kompletnog vozila škoda fabia 1,4 D registarskih oznaka 659-K-868 u vlasništvu organa uprave općine Kladanj"

"Nabavka i isporuka bio mase (pelet) za zagrijavanje objekta doma kulture u Kladnju"

> „Nabavka higijenskog materijala za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Nabavka prehrambenih artikala za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj naselje Gojakovići- Općina Kladanj"

"Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Tuholj, MZ Brateljevići i MZ Starič- Općina Kladanj"

"Izgradnja šetnice u ulici Avdage Hasića - (II faza)"

"Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila organa uprave Općine Kladanj"

"Nabavka betonskih i pvc cijevi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju propusta i kanalizacione infrastrukture na području općine Kladanj"

"Usluge izrade glavnog projekta Velikog mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj i glavnog projekta mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starič, općina Kladanj"

"Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka "Bare" u Kladnju"

"Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka "Hrastovac" u Kladnju"

"Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka "Kolobara" u Kladnju"

"Nabavka dva specijalna vozila (autosmećar) za skupljanje i prevoz komunalnog otpada"

"Izgradnja mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo, Općina Kladanj"

"Nabavka i ugradnja klima uređaja u server sobi Općine Kladanj"

"Usluge obaveznog osiguranja za kamione-autosmećare marke Volvo sa nadogradnjom Resor za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Nabavka-obnova licence FG60D -Fortigate Firewall (Router) za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Nabavka video kamere i fotoaparata za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta za povratničko naselje Vučinići, Općina Kladanj"

"Izrada horizontalne signalizacije u gradu Kladnju"

"Nabavka auto guma za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

" Usluge obaveznog osiguranja vatrogasnog vozila marke Mercedes Daimler- Benz, za potrebe  organa uprave općine Kladanj"

"Nabavka i instalacija ESET NOD 32 Endpoint Security licence za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

"Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za dva putnička vozila Škoda Fabia u vlasništvu organa uprave općine  Kladanj"

"Usluge izrade elaborata i glavnog projekta sanacije šest klizišta na području općine Kladanj"

"Nabavka i ugradnja vertikalnih trakastih zavjesa na prozore zgrade organa uprave općine Kladanj"

"Isporuka opreme i ugradnja video nadzora za matični ured Stupari - Centar, Općina Kladanj"

"Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan i vanredni servis) za putničko vozilo VW pasat 3c"

Nabavka-usluga za nadogradnju, ažuriranje i doradu finansijsko  knjigovodstvenih aplikacija i baza organa uprave Općine Kladanj

"Sukcesivna nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i jubileja općine Kladanj"

> " Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo -Općina Kladanj"

Usluge izrade štampanog reklamnog materijala i općinskih priznanja u svrhu obilježavanja značajnih jubileja općine Kladanj"

> "Nabavka kancelarijskih stolova za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

> "Nabavka kancelarijskih stolica za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

> "Izrada studija za izgradnju mosta na rijeci Drinjači u naselju Starič i za rekonstrukciju Velikog mosta na rijeci Osici na putu za naselje Tuholj, Općine Kladanj"

> "Nabavka i dostava ogrevnog drveta za najugroženije romske porodice na području Općine Kladanj"

 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...