• seascape_one
 • seascape_two
 • seascape_three
 • seascape_four
 • seascape_five
 • seascape_seascape
 • seascape_one
 • seascape_two
 • seascape_three
 • seascape_four
 • seascape_five
 • seascape_seascape
 • seascape_one
 • seascape_two
 • seascape_three
 • seascape_four
 • seascape_five
 • seascape_seascape
 • seascape_one
 • seascape_two
 • seascape_three
 • seascape_four
 • seascape_five
 • seascape_five

Stanje u oblasti privrede na području Općine Kladanj

Najznačajnija djelatnost i osnova ekonomskog razvoja na području općine Kladanj je djelatnost poljoprivrede i šumarstva. U upravljanje ekonomskim razvojem općine mora se uzeti u obzir značaj ove djelatnosti i usmjeriti aktivnosti na razvoj prerađivačkih kapaciteta u drvoprerađivačkoj industriji.

Djelatnost prerađivačke industrije je nerazvijena i postoje realne osnove za njen daljnji razvoj. Napore je potrebno usmjeriti na potporu postojećim poduzetnicima, razvoju manjih kapaciteta i razvoju fizičke infrastrukture potrebne za daljnji razvoj privatnog sektora.

Copyright © opcina kladanj | home