Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Program OV

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kladanj ("Službeni glasnik Općine Kladanj",broj 9/11), i člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kladanj ("Službeni glasnik Općine Kladanj",broj 1/12 i 5/12),Općinsko vijeće Kladanj, na sjednici održanoj 28.12.2016.godine, d o n o s i

 


P R O G R A M   R A D A

Općinskog vijeća Kladanj za 2017.godinu

 

I- UVODNI DIO

 

Ovim Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci kao i pitanja koja će se u 2017.godini raspravljati i razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Kladanj.Takođe su utvrđeni nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za razmatranje.

Osim utvrđenih pitanja za razmatranje na Općinskom vijeću, vijećnici mogu davati inicijative za razmatranje i drugih pitanja aktuelnih na području općine Kladanj, koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana, a koja su u nadležnosti Općine, odnosno Općinskog vijeća.

I pored predviđenih i planiranih tema, Program rada ostaje "otvoren" za sve inicijative i prijedloge koji su značajni i u nadležnosti Općinskog vijeća, a koji će inicirati vijećnici,Općinski načelnik i drugi zainteresovani subjekti.

 

Pitanja i materijali koji će se razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća u 2017. godini grupisani su po kvartalima kako slijedi:

 

 

Kompletn Program rada OV Kladanj za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...